Administracja Domów Mieszkalnych nr 4

Kontakt:

ul. Łagiewnicka 20

email: adm4@mpglswietochlowice.pl
tel.: (+48) 32 245 60 80

Godziny pracy Administracji

  • Poniedziałek od 7.00 do 11.00 oraz od 12.00 do 17.00
  • Wtorek od 7.00 do 11.00 oraz od 12.00 do 15.00
  • Środa od 7.00 do 11.00 oraz od 12.00 do 15.00
  • Czwartek od 7.00 do 11.00 oraz od 12.00 do 15.00
  • Piątek od 7.00 do 13.00
WYKAZ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH LUB NIEMIESZKALNYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU
MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI LOKALOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH sp. z o.o.
Stan na dzień 01.09.2019r.
ADM 4 (CHROPACZÓW) Świętochłowice ul. Łagiewnicka 20, tel. 32 245-60-80
   
- ul. Armii Krajowej 1, 5, 9
- ul. Bohaterów Westerplatte 3A
- ul. Czajora 5,11
- ul. Kamionki 6-6A, 8-8A
- ul. Karpacka  3A
- ul. Kościelna 22, 23, 27B, 29, 36-36A-36B, 40
- ul. Łagiewnicka 1, 2, 4, 5-5A-5B-5C-5D-5E-5F-5G-5H, 11, 12, 13-13A, 15-15A, 15B, 16, 16A-16B-16C, 18, 19, 20-20A, 21-21A, 22, 23-23A, 25-25A, 31, 31A, 31B, 34, 35, 35A, 35B, 36, 38A, 41, 56, 72, 74-74A
- ul. Piękna 2
- ul. Pileckiego 1-1A, (2-garaże), 7, 22, 24
- ul. Sztygarska  4-4A, 6-6A
- ul. Średnia 1-1A, 3-3A-3B, 6-6A-6B, 7-7A-7B, 9-9B, 11-11A
- ul. Węglowa 1
- ul. Wolnego 6-6A, 8
- ul. Wolności 2-2A, 4, 4A
- ul. Wróblewskiego 1, 5
- ul. Zawadzkiego 6, 8
   
   
  Budynki, w których lokale mieszkalne przeznacza się na lokale socjalne  na zielono
  Numery budynków zaznaczone na niebiesko – prywatne 
  Numery budynków zaznaczone na  czarno budynki będące w użytkowaniu MPGL