Aktualności

Wodomierze z odczytem radiowym
Oferta dla wspólnot mieszkaniowych
13 marca 2014, Czwartek

Świętochłowiczanie mieszkający we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o. będą mogli w najbliższym czasie zamontować w swoich mieszkaniach wodomierze z modułem radiowym. Montaż ich we wszystkich lokalach pozwoli na sprawiedliwe rozłożenie kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków.

czytaj więcej
Ważna
Informacja
17 lutego 2014, Poniedziałek

Uprzejmie informujemy, że przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o. legitymują się identyfikatorami z logotypem spółki wraz ze zdjęciem i nie są upoważnieni do pobierania opłat.

czytaj więcej
Nowe adresy e-mailowe
Do kontaktu
03 października 2013, Czwartek

Informujemy, że od dnia 01.11.2013 adres e-mailowy kontakt@mzbm.pl zostanie wyłączony. Prosimy o korzystanie z nowego adresu kontakt@mpglswietochlowice.pl.

czytaj więcej
Ważna
Informacja
04 września 2013, Środa

Działając w imieniu spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o. uprzejmie informuję, że zgodnie z § 1 ust. 1 uchwały nr XXIX/350/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 lutego 2013r., na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f oraz h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 1, art. 22 ust. 1 i 3 oraz art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej, jak również art.16 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, zlikwidowany został zakład budżetowy o nazwie: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Świętochłowicach celem jego przekształcenia w jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym wspólnikiem jest Gmina Świętochłowice.

czytaj więcej