Aktualności

ZAWIADOMIENIE
Zmiana ceny za wode i odprowadzanie ścieków
22 maja 2019, Środa

ZAWIADOMIENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. informuje,

że decyzja Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Chorzowie Sp. z o.o.

od dnia 22.05.2019r. wprowadza nowe ceny i stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Nowa łączna cena brutto za wodę i odprowadzanie ścieków będzie wynosiła 14,75 za 1m3

 
wróć do listy