W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie.
Get Adobe Flash player

Znak sprawy:56/DZP/DZR/2017

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI LOKALOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O.

zaprasza do złożenia oferty na:

„Sukcesywną dostawę paliwa płynnego - olej napędowy w ilości 10 500 litrów oraz benzyna bezołowiowa PB - 95 w ilości 200 litrów - dla pojazdów eksploatowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o.”.

TRYB POSTĘPOWANIA: Zapytanie ofertowe

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o., ul. Tunelowa 2,  41-600 Świętochłowice (Kancelaria pokój nr 7) w godzinach:

-      poniedziałek: 7.00 - 17.00,

-      od wtorku do czwartku: 7.00 – 15.00,

-      piątek: 7.00 – 13.00,

w terminie do dnia 20.12.2017 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2017 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego  -  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o. przy ul. Tunelowej 2 - Pokój nr 13 sala narad.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Zał nr 1 - formularz ofertowy

Zał nr 2 - wzór umowy

Podkategorie