W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie.
Get Adobe Flash player

Znak sprawy: 17/DZP/DZR/2018

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI LOKALOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O.

zaprasza do złożenia oferty na:

Sukcesywną dostawę paliwa płynnego - olej napędowy w ilości 8000 litrów oraz benzyna bezołowiowa PB - 95 w ilości 180 litrów - dla pojazdów eksploatowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o.”.

TRYB POSTĘPOWANIA: Zapytanie ofertowe (poza ustawą Prawo zamówień publicznych).

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o., ul. Tunelowa 2, 41-600 Świętochłowice (Kancelaria pokój nr 7) w godzinach:

-      poniedziałek: 7.00 - 17.00,

-      od wtorku do czwartku: 7.00 – 15.00,

-      piątek: 7.00 – 13.00,

w terminie do dnia 12.04.2018 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.04.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o. przy ul. Tunelowej 2 - Pokój nr 4. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1, 1a i 1b

Załącznik nr 2 - wzór umowy

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Podkategorie