W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie.
Get Adobe Flash player

Znak sprawy: 30/DZP/ADM 1, 2, 3/2017

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI LOKALOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O.

zaprasza do złożenia oferty na:

„Usługę stałego utrzymania porządku i czystości w budynkach mieszkalnych oraz trenach zewnętrznych położonych w rejonach ADM 1, 2 i 3, będących w zasobach Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej           w Świętochłowicach sp. z o.o.”.

TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o., ul. Tunelowa 2,  41-600 Świętochłowice (Kancelaria pokój nr 7) w godzinach: poniedziałek 7:00 - 17:00; wtorek - czwartek 7:00 - 15:00; piątek 7:00 - 13:00

terminie do dnia 03.08.2017 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.08.2017 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego  -  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o. przy ul. Tunelowej 2 - Pokój nr 13 sala narad.

Załączniki:

SIWZ

Zał nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy CZĘŚĆ NR 1

Zał nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy CZĘŚĆ NR 2

Zał nr 1 do FO - oświadczenie

Zał nr 2 do SIWZ - wzór umowy

Zał nr 3 do SIWZ - wykaz obowiązków CZĘŚĆ NR 1 i 2

Zał nr 4 do SIWZ - wykaz powierzchni CZĘŚĆ NR 1

Zał nr 4 do SIWZ - wykaz powierzchni CZĘŚĆ NR 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ - 27.07.2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: 25/DZP/ADM 1, 2, 3/2017

 

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI LOKALOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O.

 

zaprasza do złożenia oferty na:

 

„Usługę stałego utrzymania porządku i czystości w budynkach mieszkalnych oraz trenach zewnętrznych położonych w rejonach ADM 1, 2 i 3, będących w zasobach Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej                w Świętochłowicach sp. z o.o.”.

 

TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony.

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach           sp. z o.o., ul. Tunelowa 2,  41-600 Świętochłowice (Kancelaria pokój nr 7) w godzinach: poniedziałek 7:00 - 17:00; wtorek - czwartek 7:00 - 15:00; piątek 7:00 - 13:00

terminie do dnia 11.07.2017 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2017 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego  -  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o. przy ul. Tunelowej 2 - Pokój nr 13 sala narad.

 

Załączniki:

SIWZ

Zał nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy CZĘŚĆ 1

Zał nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy CZĘŚĆ 2

Zał nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy CZĘŚĆ 3

Zał nr 1 do FO - oświadczenie

Zał nr 2 do SIWZ - wzór umowy

Zał nr 3 do SIWZ - wykaz obowiązków

Zał nr 4 do SIWZ - wykaz powierzchni CZĘŚĆ 1

Zał nr 4 do SIWZ - wykaz powierzchni CZĘŚĆ 2

Zał nr 4 do SIWZ - wykaz powierzchni CZĘŚĆ 3

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Znak sprawy:39/DZP/ZE/2016

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI LOKALOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O.

zaprasza do złożenia oferty na:

„Dostawę energii elektrycznej dla budynków mieszkalnych i obiektów użytkowych będących w zasobach Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o.”.

TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o., ul. Tunelowa 2,41-600 Świętochłowice(Kancelaria pokój nr 7) w godzinach:

-     poniedziałek:7.00 - 17.00,

-     od wtorku do czwartku: 7.00 – 15.00,

-     piątek: 7.00 – 13.00,

w terminie do dnia 24.11.2016 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2016 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach  sp. z o.o. przy ul. Tunelowej 2 - Pokój nr 13 sala narad.

Załączniki:

SIWZ;

Zał nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy;

Zał nr 1 do FO - oświadczenie;

Zał nr 2 do SIWZ - wzór umowy;

Zał nr 1 do WU - Szczegółowy wykaz PPE;

Zał nr 2 do WU - pełnomocnictwo;

Ogłoszenie o zamówieniu

Wyjaśnienia treści SIWZ - 23.11.2016 r.

Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Znak sprawy: 12/DZP/ZE/ADM I, II, III/2017

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI LOKALOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O.

zaprasza do złożenia oferty na:

Remont mieszkań socjalnych w budynkach komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o.”.

TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o., ul. Tunelowa 2,  41-600 Świętochłowice (Kancelaria pokój nr 7) w godzinach:

-                  poniedziałek: 7.00 - 17.00,

-                  od wtorku do czwartku: 7.00 – 15.00,

-                  piątek: 7.00 – 13.00,

w      terminie do dnia 18.04.2017 r. do godziny 10:00.

    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.04.2017 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego  -  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o. przy ul. Tunelowej 2 - Pokój nr 13 sala narad.

Załączniki:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy - CZĘŚĆ 1

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy - CZĘŚĆ 2

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy - CZĘŚĆ 3

Załącznik nr 1 do FO - Oświadczenie

Załącznik nr 2 do SIWZ - STWiORB - CZĘŚĆ 1

Załącznik nr 2 do SIWZ - STWiORB - CZĘŚĆ 2

Załącznik nr 2 do SIWZ - STWiORB - CZĘŚĆ 3

Załącznik nr 2a do SIWZ - przedmiar robót - CZĘŚĆ 1

Załącznik nr 2a do SIWZ - przedmiar robót - CZĘŚĆ 2

Załącznik nr 2a do SIWZ - przedmiar robót - CZĘŚĆ 3

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja z otwarcia ofert