W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie.
Get Adobe Flash player

Znak sprawy:55/DZP/DZR/2017

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI LOKALOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O.

zaprasza do złożenia oferty na:

„Sukcesywną dostawę materiałów budowlanych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o.”.

TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o., ul. Tunelowa 2,  41-600 Świętochłowice (Kancelaria pokój nr 7) w godzinach:

-      poniedziałek: 7.00 - 17.00,

-      od wtorku do czwartku: 7.00 – 15.00,

-      piątek: 7.00 – 13.00,

w terminie do dnia 05.12.2017 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2017 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego  -  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o. przy ul. Tunelowej 2 - Pokój nr 13 sala narad.

Załączniki:

SIWZ

Zał nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy

Zał 1 do FO - oświadczenie

Zał nr 1a do FO/WU - SOPZ

Zał nr 2 do SIWZ - wzór umowy

Ogłoszenie o zamówieniu

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zał nr 1 do informacji z otwarcia ofert - oświadczenie - grupa kapitałowa

Znak sprawy:49/DZP/ZE/2017

 

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI LOKALOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O.

 

zaprasza do złożenia oferty na:

„Usługi kominiarskie”.

 

TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony.

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o., ul. Tunelowa 2,  41-600 Świętochłowice (Kancelaria pokój nr 7) w godzinach:

-      poniedziałek: 7.00 - 17.00,

-      od wtorku do czwartku: 7.00 – 15.00,

-      piątek: 7.00 – 13.00,

w terminie do dnia 24.11.2017 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2017 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego  -  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o. przy ul. Tunelowej 2 - Pokój nr 13 sala narad.

Załączniki:

SIWZ

Zał nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy CZĘŚĆ 1 po zmianie

Zał nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy CZĘŚĆ 2 po zmianie

Zał nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy CZĘŚĆ 3 po zmianie

Zał nr 1 do FO - oświadczenie

Zał nr 2 do SIWZ - wzór umowy

Zał nr 3 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Zał nr 3a do SIWZ - wykaz adresowy CZĘŚĆ 1

Zał nr 3a do SIWZ - wykaz adresowy CZĘŚĆ 2

Zał nr 3a do SIWZ - wykaz adresowy CZĘŚĆ 3

Ogłoszenie o zamówieniu

MODYFIKACJA SIWZ - 20.11.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

MODYFIKACJA SIWZ - 22.11.2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zał nr 2 do informacji z otwarcia ofert - oświadczenie - grupa kapitałowa

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - CZĘŚĆ 3

 

Znak sprawy: 45/DZP/ZE/2017

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI LOKALOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O.

zaprasza do złożenia oferty na:

„Dostawę energii elektrycznej dla budynków mieszkalnych i obiektów użytkowych będących w zasobach Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o.”.

TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o., ul. Tunelowa 2,  41-600 Świętochłowice (Kancelaria pokój nr 7) w godzinach:

-      poniedziałek: 7.00 - 17.00,

-      od wtorku do czwartku: 7.00 – 15.00,

-      piątek: 7.00 – 13.00,

w terminie do dnia 16.11.2017 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2017 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego  -  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o. przy ul. Tunelowej 2 - Pokój nr 13 sala narad.

ZAŁĄCZNIKI:

SIWZ

Zał nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy

Zał nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Zał nr 1 do FO - oświadczenie

Zał nr 1 do FO - oświadczenie (wersja edytowalna)

Zał nr 2 do SIWZ - wzór umowy

Zał nr 3 do SIWZ - szczegółowy wykaz PPE

Zał nr 3 do SIWZ - szczegółowy wykaz PPE - ADM 1 (wersja edytowalna)

Zał nr 3 do SIWZ - szczegółowy wykaz PPE - ADM 2 (wersja edytowalna)

Zał nr 3 do SIWZ - szczegółowy wykaz PPE - ADM 3 (wersja edytowalna)

Ogłoszenie o zamówieniu

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ - 10.11.2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści SIWZ - 10.11.2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zał nr 1 do informacji z otwarcia ofert - Oświadczenie - Grupa kapitałowa (wersja edytowalna)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY