www.mpglswietochlowice.pl

Zmiana cen wody i odprowadzenia ścieków

Data komunikatu: 20-03-2020


Szanowni klienci, informujemy, że decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" od dnia 17.03.2020r. wprowadza się nowe ceny i stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Nowa łączna cena brutto za wodę i odprowadzanie ścieków wynosi 16,24 zł/m³ (w tym cena za wodę 6,21 zł/m³
i odprowadzanie ścieków 10,03 zł/m³).

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zakupu wody dla liczników przedpłatowych w siedzibie naszej spółki, od dziś naliczane są już ceny według nowej stawki. Prosimy o wzięcie tego faktu pod uwagę przy kalkulowaniu zakupu wody.

Godzina rozpoczęcia: 12:31

 

 

Menu

MPGL na Facebooku

MPGL Świętochłowice