www.mpglswietochlowice.pl

Zmiana ceny za wodę i odprowadzanie ścieków

Data komunikatu: 20-05-2019


ZAWIADOMIENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. informuje, że decyzją Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Chorzowie Sp. z o.o., od dnia 22.05.2019r. wprowadza nowe ceny i stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Nowa łączna cena brutto za wodę i odprowadzanie ścieków będzie wynosiła 14,75 za 1m3.

Godzina rozpoczęcia: 00:53

 

 

Menu

MPGL na Facebooku

MPGL Świętochłowice