Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych

Znak sprawy: 34/DZP/ADM 3/2018
Remont lokalu użytkowego nr 2 w budynku przy ul. Pocztowej 8 oraz wykonanie instalacji gazu i centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 15 w budynku przy ul. Pocztowej 8 w Świętochłowicach

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI LOKALOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O.

zaprasza do złożenia oferty na:

„Remont lokalu użytkowego nr 2 w budynku przy ul. Pocztowej 8 oraz wykonanie instalacji gazu i centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 15 w budynku przy ul. Pocztowej 8 w Świętochłowicach”.

TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o., ul. Tunelowa 2,  41-600 Świętochłowice (Kancelaria pokój nr 7) w godzinach:

poniedziałek: 7.00 - 17.00,

od wtorku do czwartku: 7.00 – 15.00,

piątek: 7.00 – 13.00,

w terminie do dnia 26.10.2018 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.10.2018 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego  -  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o. przy ul. Tunelowej 2 - Pokój nr 13 sala narad.