www.superkatowice.pl

Pogotowie awaryjne

Zapewniamy usługi pogotowia awaryjnego w przypadku awarii i problemów, jakie powstają w trakcie użytkowania zasobu lokalowego. Obsługujemy budynki komunalne i wspólnoty.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach zapewnia stałe utrzymanie gotowości do usuwania awarii w zasobach gminnych oraz w zarządzanych przez MPGL zasobach wspólnot mieszkaniowych. Aktualnie, usługę pogotowia awaryjnego świadczy nasz podwykonawca, firma Koz-Bud.

Od dnia 01.06.2015r. zmienił się numer telefonu dyżuru technicznego do pogotowia awaryjnego.
Wszelkie zdarzenia awaryjne należy zgłaszać pod numerami telefonów:

32 241 74 27,   668 550 725

lub drogą mailową na adres: pogotowie@kozbud.com.pl

Menu

MPGL na Facebooku

MPGL Świętochłowice