www.mpglswietochlowice.pl

Oferta pracy na stanowisku ŚLUSARZ - SPAWACZ

Wymiar etatu: 1/1

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.:


1. Roboty konstrukcyjno-spawalnicze.
2. Naprawa wyposażenia i urządzeń komunalnych: drzwi, zamki, studzienki, poręcze, bramy, wsypy.
3. Podstawowe roboty murarskie (wylewka pokryw studzienek, osadzanie poręczy, drzwiczek, okienek piwnicznych itp.)

 

Wymagania niezbędne:


1. Wykształcenie zawodowe z kierunkiem nauczania „ślusarstwo”.
2. Umiejętność trasowania.
3. Kurs spawacza gazowego i elektrycznego.
4. Umiejętność czytania rysunku technicznego.
5. Budowanie prostych konstrukcji stalowych, np. krat, bram, ogrodzeń, zbiorników, zbrojeń budowlanych, poręczy.
6. Wykonanie, konserwowanie i naprawa urządzeń komunalnych, np. zamków, zasuw, zawiasów, prostych elementów instalacji wentylacyjnych.
7. Zdolność do pracy na wysokości.
8. Doświadczenie zawodowe – minimum dwa lata pracy w zawodzie ślusarza.

 

Wymagania dodatkowe:

 

1. Sumienność, profesjonalność, dokładność wykonywania robót;
2. Zaangażowanie;
3. Samodzielność w działaniu, jak również umiejętność pracy zespołowej.

 

Warunki pracy:


1. Umowa o prace na okres próbny, kolejne na czas określony i nieokreślony;
2. Wymiar pełen etat ( praca od poniedziałku do piątku).

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczanie aplikacji do siedziby Zarządu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z. o. o., Świętochłowice, ul. Tunelowa 2 pok.3 ( Dział Organizacyjna – Kadrowy) w godzinach: poniedziałek 7:00 – 17:00, Wtorek – piątek w godzinach 7:00- 15:00; piątek w godzinach 7:00-13:00 lub przesłanie drogą elektroniczną na adres sekretariat@mpglswietochlowice.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. ul. Tunelowa 2, 41-600 Świętochłowice.
2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem iod@mpglswietochlowice.pl.
3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do administratora do momentu zakończenia rekrutacji lub wycofania zgody przez osobę.
4. Dodatkowo, jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę, jego dokumenty aplikacyjne będą przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku. W tym celu należy zamieścić treść zgody w przesyłanym zgłoszeniu aplikacyjnym: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji”.
5. Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna jest zgoda kandydata na ich przetwarzanie, której treść: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO, załączonych do mojego zgłoszenia na potrzeby procesu rekrutacji” należy dołączyć do swojego zgłoszenia.
6. Wyrażone przez kandydata zgody mogą zostać cofnięte w każdym momencie, bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla Administratora na podstawie zawartych umów.
8. Mają Państwo prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• usunięcia danych osobowych; usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku prawnego lub sprawowania władzy publicznej;
• w uzasadnionych przypadkach do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9. Każda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jej danych.
10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w procesie rekrutacji.
Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej sekretariat@mpglswietochlowice.pl

 

 

Menu

MPGL na Facebooku

MPGL Świętochłowice