www.mpglswietochlowice.pl

Informacja dot. cen poszczególnych taryf za centralne ogrzewanie.

ZAWIADOMIENIE
w związku z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2022r. o rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
(Dz. U. poz. 1967 z późn. zm.)

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej sp. z o.o. informuje, że gospodarstwa domowe oraz podmioty użyteczności publicznej w Polsce zostały objęte ochroną przed znacznymi wzrostami rachunków za ciepło w okresie od 1 października 2022r. do 31 grudnia 2023 roku.

Stosowanie przez Tauron Ciepło sp. z o.o. w rozliczeniach z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o. mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła lub średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe dla lokali, zostanie uwzględnione w rozliczeniu kosztów ciepła.

Obecne zaliczki, po otrzymaniu z Tauron Ciepło sp. z o.o. faktur korygujących miesiące styczeń i luty 2023r., uzyskaniu przez zarządcę płynności finansowej oraz dogłębnej analizie i weryfikacji kosztów wynikających ze zmiany taryfy i zastosowanych obniżek i rekompensat, ulegną obniżeniu.

Dnia 01.03.2023r. TAURON Ciepło Sp. z o.o. poinformował, że na mocy ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuację na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 lutego 2023r. (Dz.U. z 2023r. poz. 295),
w rozliczeniach z klientami, od 01 marca 2023r. będzie stosował przedstawione poniżej ceny brutto dla grupy taryfowej: 

 

 

AG1/A
dotyczy budynków:
Imieli 12A-12B, Ks. Michalskiego 31, Sądowa 8, Szkolna 10.

Składnik energii cieplnej

Jedn.

Taryfa obowiązująca na dzień 28.09.2022r.

Taryfa obowiązująca od 01.03.2023r.
wynikająca z zastosowania
rządowego mechanizmu wsparcia.

netto

brutto
(stawka Vat 5%)

netto

brutto
(stawka Vat 23%)

Cena za zamówioną moc cieplną

MW

11.121,83 zł

11.677,92 zł

15.570,56 zł

19.151,79 zł

Opłata stała za usługi przesyłowe ciepła

MW

5.210,83 zł

5.471,37 zł

7.295,16 zł

8.973,05 zł

Opłata stała za usługi przesyłowe źródła ciepła 

MW

4,54 zł

4,77 zł

6,36 zł

7,82 zł

Cena ciepła

GJ

41,94 zł

44,04 zł

58,72 zł

72,23 zł

Opłata zmienna za usługi przesyłowe ciepła

GJ

11,55 zł

12,13 zł

16,17 zł

19,89 zł

Opłata zmienna za usługi przesyłowe źródła ciepła

GJ

0,02 zł

0,02 zł

0,03 zł

0,04 zł

Cena nośnika ciepła

m3

16,52 zł

17,35 zł

23,13 zł

28,45 zł

 

 

 

 

AG1/B


dotyczy budynków:
Hajduki 2, Hajduki 4, Hajduki 6, Hajduki 12, Korfantego 5-7-9, Korfantego 14-16, Pieczki 4,6,8,10, Powstańców Śl. 2-4-6-8-10, Powstańców Śl. 3-5-7-9-11, Powstańców Śl. 13-15-17-19, Przybyły 4-6, Strzelców Bytomskich 1, Strzelców Bytomskich 3, Strzelców Bytomskich 7, Szkolna 20-22, Średnia 4-4A-4B, Średnia 5-5A-5B,Średnia 7-7A-7B, Średnia 8-8A, Średnia 10-10A-10B-10C, Średnia 12-12A-12B-12C, Średnia 13-13A, Średnia 14-14A, Średnia 15-15A-15B, Zubrzyckiego 12-14-16-18, Zubrzyckiego 28, Zubrzyckiego 30-32-34.  

Składnik energii cieplnej

Jedn.

Taryfa obowiązująca na dzień 28.09.2022r.

Taryfa obowiązująca od 01.03.2023r.
wynikająca z zastosowania
rządowego mechanizmu wsparcia.

netto

brutto
(stawka Vat 5%)

netto

brutto
(stawka Vat 23%)

Cena za zamówioną moc cieplną

MW

11.121,83 zł

11.677,92 zł

15.570,56 zł

19.151,79 zł

Opłata stała za usługi przesyłowe ciepła

MW

6.792,48 zł

7.132,10 zł

9.509,47 zł

11.696,65 zł

Opłata stała za usługi przesyłowe źródła ciepła 

MW

4,54 zł

4,77 zł

6,36 zł

7,82 zł

Cena ciepła

GJ

41,94 zł

44,04 zł

58,72 zł

72,23 zł

Opłata zmienna za usługi przesyłowe ciepła

GJ

14,50 zł

15,23 zł

20,30 zł

24,97 zł

Opłata zmienna za usługi przesyłowe źródła ciepła

GJ

0,02 zł

0,02 zł

0,03 zł

0,04 zł

Cena nośnika ciepła

m3

16,52 zł

17,35 zł

23,13 zł

28,45 zł

 

 AG1/C
dotyczy budynków: 
Imieli 8, Katowicka 43-43A-43B-43C-45-45A, Sądowa 5 i 5A

Składnik energii cieplnej

Jedn.

Taryfa obowiązująca na dzień 28.09.2022r.

Taryfa obowiązująca od 01.03.2023r.
wynikająca z zastosowania
rządowego mechanizmu wsparcia.

netto

brutto
(stawka Vat 5%)

netto

brutto
(stawka Vat 23%)

Cena za zamówioną moc cieplną

MW

11.121,83 zł

11.677,92 zł

15.570,56 zł

19.151,79 zł

Opłata stała za usługi przesyłowe ciepła

MW

6.914,84 zł

7.260,58 zł

9.680,77 zł

11.907,35 zł

Opłata stała za usługi przesyłowe źródła ciepła 

MW

4,54 zł

4,77 zł

6,36 zł

7,82 zł

Cena ciepła

GJ

41,94 zł

44,04 zł

58,72 zł

72,23 zł

Opłata zmienna za usługi przesyłowe ciepła

GJ

12,34 zł

12,96 zł

17,28 zł

21,25 zł

Opłata zmienna za usługi przesyłowe źródła ciepła

GJ

0,02 zł

0,02 zł

0,03 zł

0,04 zł

Cena nośnika ciepła

m3

16,52 zł

17,35 zł

23,13 zł

28,45 zł

 

 

 

AG1/D
dotyczy budynków:
 Jodłowa 1-3-5-7-9-11, Polna 45, Polna 47, Polna 49, Strzelców Bytomskich 12A-12B-12C-12D, Strzelców Bytomskich 14A-14B-14C-14D, Szpitalna 1-3-5-7-9-11-13, Szpitalna 15-17-19-21-23-25, Śląska 9-11-13, Wierzbowa 2, Wiśniowa 10A-10B, Wodna 6, Wyzwolenia 73-75, Żołnierska 25

Składnik energii cieplnej

Jedn.

Taryfa obowiązująca na dzień 28.09.2022r.

Taryfa obowiązująca od 01.03.2023r.
wynikająca z zastosowania
rządowego mechanizmu wsparcia.

netto

brutto
(stawka Vat 5%)

netto

brutto
(stawka Vat 23%)

Cena za zamówioną moc cieplną

MW

11.121,83 zł

11.677,92 zł

15.570,56 zł

19.151,79 zł

Opłata stała za usługi przesyłowe ciepła

MW

9.331,02 zł

9.797,57 zł

13.063,42 zł

16.068,01 zł

Opłata stała za usługi przesyłowe źródła ciepła 

MW

4,54 zł

4,77 zł

6,36 zł

7,82 zł

Cena ciepła

GJ

41,94 zł

44,04 zł

58,72 zł

72,23 zł

Opłata zmienna za usługi przesyłowe ciepła

GJ

16,37 zł

17,19 zł

22,92 zł

28,19 zł

Opłata zmienna za usługi przesyłowe źródła ciepła

GJ

0,02 zł

0,02 zł

0,03 zł

0,04 zł

Cena nośnika ciepła

m3

16,52 zł

17,35 zł

23,13 zł

28,45 zł

 

 

 

Menu

MPGL na Facebooku

MPGL Świętochłowice