www.mpglswietochlowice.pl

Spis telefonów

Sekretariat:
tel.: (+48) 32 245 40 21
email: sekretariat@mpglswietochlowice.pl

Zakład Remontowy:
tel.: (+48) 32 346 08 53

Dział Eksploatacji:  
tel.: (+48) 32 346 08 72 - sprawy związane z lokalami mieszkalnymi
tel.: (+48) 32 346 08 54 - sprawy związane z lokalami użytkowymi

Dział Rozliczeń i Analiz Ekonomicznych:
tel.: (+48 ) 32 346 08 66
tel.: (+48 ) 32 346 08 64 - sprawy związane z rozliczeniem mediów i lokalami użytkowymi

Sekcja Księgowości Wspólnot Mieszkaniowych:
tel.: (+48 ) 32 346 08 67

Dział Windykacji:  
tel.: (+48 ) 32 346 08 62
tel.: (+48 ) 32 346 08 60

Dział Organizacyjno-Kadrowy:
tel.: (+48 ) 32 346 08 63

Dział Finansowo-Księgowy:
tel.: (+48 ) 32 346 08 57
tel.: (+48 ) 32 245 58 23

Sekcja ds. Zamówień Publicznych:
tel.: (+48 ) 32 346 08 78

Sekcja ds. Informatyki:
tel.: (+48 ) 32 346 08 68

Administracja Domów Mieszkalnych nr 1
ul. Bytomska 22
tel.: (+48) 32 245 21 53; (+48) 32 245 22 47
email: adm1@mpglswietochlowice.pl

Administracja Domów Mieszkalnych nr 2
ul. Wallisa 2
tel.: (+48) 32 245 33 61
email: adm2@mpglswietochlowice.pl


Administracja Domów Mieszkalnych nr 3
ul. Katowicka 33
tel.: (+48) 32 245 21 85
email: adm3@mpglswietochlowice.pl

Administracja Domów Mieszkalnych nr 4
ul. Wallisa 2
tel.: (+48) 32 245 60 80
email: adm4@mpglswietochlowice.pl

 

 

 

 

Menu

MPGL na Facebooku

MPGL Świętochłowice