www.mpglswietochlowice.pl

Wykup mieszkań z bonifikatą

Od czerwca 2019 roku, w Świętochłowicach obowiązuje nowa uchwała o sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie  bezprzetargowym na rzecz najemcy z bonifikatą w wysokości 85% lub 50 %. Skorzystaj z nawigacji Menu - Bonifikaty, aby sprawdzić wszystkie informacje dotyczące możliwości wykupu mieszkania komunalnego z wysoką bonifikatą.

 

Wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego pobiera się i składa w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach. Wnioski możesz pobrać również na naszej stronie.

Niezbędnym do rozpatrzenia sprawy jest wypełnienie wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego, który można pobrać TUTAJ. Wnioskodawca musi wypełnić część pierwszą (str. 1-2). Druga i trzecia część wniosku wypełniona zostaje przez ADM.

Do wniosku należy dołączyć:

  • kserokopię aktualnej umowy najmu
  • kserokopię dowodu wpłaty kaucji mieszkaniowej (jeżeli taka była wpłacana)
  • pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego (jeżeli takie jest)
  • klauzula RODO (dołączona do wniosku)

Wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego (pok. 1 – niski parter) w godzinach pracy: poniedziałek 7:00 – 17:00, wtorek-czwartek 7:00 – 15:00, piątek 7:00 – 14:00. Wniosek można także przesłać na adres: Urząd Miejski w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice.


Dalsza procedura nabycia lokalu mieszkalnego

Wartość lokalu mieszkalnego będzie określona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym. Następnie zostanie umieszczona informacja o zamiarze sprzedaży lokalu na rzecz najemcy (tzw. wykaz zamieszczany jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w BIP na okres 6 tygodni). Umowa sprzedaży zawierana jest w formie aktu notarialnego (koszty sporządzenia umowy ponosi nabywca).

Orientacyjny termin realizacji wniosku to około 6 miesięcy.

 

 

Menu

MPGL na Facebooku

MPGL Świętochłowice