www.mpglswietochlowice.pl

Osoby zarządzające przedsiębiorstwem

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu: Tomasz Lemański

Członek Zarządu: Jacek Guzy

Rada Nadzorcza Spółki:

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Stanisław Kaniecki
Członek Rady Nadzorczej: Katarzyna Tomczyk

Członek Rady Nadzorczej: Krystyna Krzemińska

 

Zgromadzenie Wspólników:

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników: Prezydent Świętochłowic Daniel Beger

Dyrekcja Spółki:

Dyrektor Finansowy: Iwona Wiśniewska
Dyrektor ds technicznych i eksploatacji: Damian Altaner

 

 

Menu

MPGL na Facebooku

MPGL Świętochłowice