www.mpglswietochlowice.pl

Polityka prywatności strony www.mpglswietochlowice.pl

W niniejszej polityce chcielibyśmy przekazać Państwu najważniejsze informacje o tym, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe kiedy wchodzą Państwo na naszą stronę internetową www.mpglswietochlowice.pl, dostępną również pod adresem: www.mpgl.pl.

1.    Definicje
1.1.    Administrator – zwany również ,,Administrator danych”, czyli Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach, przy ul. Tunelowej 2 (adres strony internetowej Administratora: www.mpglswietochlowice.pl), zwana dalej Administratorem Danych lub Spółką
1.2.    Dane osobowe – wszelkie informacje, które pozwalają pośrednio lub bezpośrednio zidentyfikować osobę fizyczną poprzez jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym imię i nazwisko, IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy (login), informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
1.3.    Polityka – niniejsza polityka prywatności.
1.4.    Użytkownik – każda osoba fizyczna, która korzysta z naszej strony internetowej.
1.5.    RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

2. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych?
Odpowiedzialnie podchodzimy do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Wchodząc na naszą stronę uzyskujemy pewne informacje o Tobie, które mogą być traktowane jako dane osobowe (czyli takie dane, które pozwalają nam Ciebie pośrednio lub bezpośrednio zidentyfikować). Dane te gromadzimy i wykorzystujemy w naszych celach i za pomocą określonych przez nas środków przetwarzania, przez co stajemy się ich administratorem.  Kontakt z nami możliwy jest poprzez:
a) Skierowanie korespondencji na adres naszej siedziby (patrz punkt 1.1),
b) Skierowanie korespondencji na nasz adres poczty elektronicznej ………………..
Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz skorzystać z przysługujących ci praw, możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych – Eweliną Wysocką pod adresem: iod@mpglswietochlowice.pl.

3. Na jakich zasadach przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Wchodząc na naszą stronę nie prosimy Cię o podawanie danych osobowych (np. o Twoje imię, nazwisko, adres e-mail lub zamieszkania). Możemy jednak wiedzieć, z jakiego urządzenia korzystasz, jakiego używasz systemu operacyjnego oraz przeglądarki. Dane te wykorzystujemy w celu odpowiedniego dostosowania strony i umożliwienia Ci komfortowego przeglądania treści i nie kojarzymy z konkretną osobą fizyczna.
3.1. Gromadzenie danych po wejściu na stronę
Zgodnie z przyjęta praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy Twoje zapytania http kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL, poprzez m.in.

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
  • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
  • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
  • czas nadejścia zapytania,
  • pierwszy wiersz żądania HTTP,
  • kod odpowiedzi HTTP,
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są przypisane do konkretnej osoby. Okresowo dokonujemy analizy logów w celu weryfikacji, czy struktura strony nie zawiera błędów oraz jakie dodatkowe działania możemy podjąć, aby zoptymalizować odpowiednie wyświetlanie naszej strony na Twoim urządzeniu. Prowadzimy te działania w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związany m.in. z zapewnieniem odporności sieci i systemów informatycznych na działania niepożądane, w tym niezgodne z prawem zdarzenia, które mogą mieć wpływ na poufność, integralność i dostępność danych. Zebrane logi mogą być przechowywane przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania naszym serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis. Logowane dane umożliwiają nam również niezwłoczne reagowanie na zagrożenia komputerowe, zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do sieci i rozprowadzaniu złośliwych kodów, stosowania ataków typu ,,odmowa usługi” i innych, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo danych.

 

 

Menu

MPGL na Facebooku

MPGL Świętochłowice