www.mpglswietochlowice.pl

Ruszają dopłaty do czynszu za lokale mieszkalne w związku z Covid-19

W Świętochłowicach rozpoczyna się etap wnioskowania o dopłaty do czynszów za mieszkanie komunalne. Dopłaty w formie świadczeń będą realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, wnioski zaś będą przyjmowane do 31 marca 2021 r.

Przyjęta przez Sejm RP ustawa z dnia 10 grudnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadza nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.
Świadczenie to jest skierowane wyłącznie do osób zajmujących lokal na podstawie umowy najmu lub podnajmu spełniających warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, w przypadku, gdy:

  •  średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, zwanego dalej „wnioskiem o dodatek”, jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.
  • ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r., oraz
  • ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.


Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.


W celu uzyskania szczegółowych informacji w sprawie składania wniosków o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej – Działem Dodatków Mieszkaniowych przy ul. Plebiscytowej 3 (w budynku Powiatowego Urzędu Pracy), lub pod nr tel. 32 346 22 88.

 

 

 

Menu

MPGL na Facebooku

MPGL Świętochłowice