www.mpglswietochlowice.pl

Pogotowie awaryjne

Zapewniamy usługi pogotowia awaryjnego w przypadku awarii i problemów, które powstają w trakcie użytkowania zasobu gminnego i wspólnot mieszkaniowych

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach zapewnia stałe utrzymanie gotowości do usuwania awarii w zasobach gminnych oraz w zarządzanych przez MPGL zasobach wspólnot mieszkaniowych. 

 

 

W dni robocze po godzinie 1500 (wyjątkowo w piątek po godzinie 1300) oraz w dni wolne od pracy, dla wszystkich zarządzanych i administrowanych nieruchomości usługi realizowane są przez:

 

Pogotowie Awaryjne Firmy Kozbud GROUP Sp. z o. o.

TELEFON AWARYJNY POGOTOWIA: 668-550-725

 

 

Menu

MPGL na Facebooku

MPGL Świętochłowice