www.mpglswietochlowice.pl

Pogotowie awaryjne

Zapewniamy usługi pogotowia awaryjnego w przypadku awarii i problemów, które powstają w trakcie użytkowania zasobu gminnego i wspólnot mieszkaniowych

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach zapewnia stałe utrzymanie gotowości do usuwania awarii w zasobach gminnych oraz w zarządzanych przez MPGL zasobach wspólnot mieszkaniowych. 

 

Od dnia 1 sierpnia 2021 roku, usługę pogotowia awaryjnego dla naszej spółki świadczą dwie firmy.
Prosimy o dokonywania zgłoszeń w zależności od budynku:

 

budynki komunalne i prywatne w przymusowym zarządzie:
- Pogotowie Awaryjne Firmy „AS-BUD” Sp. z o.o.
TELEFON AWARYJNY POGOTOWIA: 531 008 800

 

budynki Wspólnot Mieszkaniowych:
- Pogotowie Awaryjne Firmy Kozbud GROUP Sp. z o. o.
TELEFON AWARYJNY POGOTOWIA: 668 550 725 lub 32 241 74 27
lub drogą mailową na adres: pogotowie@kozbud.com.pl

 

 

Menu

MPGL na Facebooku

MPGL Świętochłowice