www.mpglswietochlowice.pl

Pogotowie awaryjne

Zapewniamy usługi pogotowia awaryjnego w przypadku awarii i problemów, które powstają w trakcie użytkowania zasobu gminnego i wspólnot mieszkaniowych

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach zapewnia stałe utrzymanie gotowości do usuwania awarii w zasobach gminnych oraz w zarządzanych przez MPGL zasobach wspólnot mieszkaniowych. Aktualnie, usługę pogotowia awaryjnego dla naszej spółki świadczy firma KozBud.

Od dnia 01.06.2015r. zmienił się numer telefonu dyżuru technicznego do pogotowia awaryjnego.
Wszelkie zdarzenia awaryjne należy zgłaszać pod numerami telefonów:

32 241 74 27,   668 550 725

lub drogą mailową na adres: pogotowie@kozbud.com.pl

 

 

Menu

MPGL na Facebooku

MPGL Świętochłowice