www.mpglswietochlowice.pl

Lokale użytkowe

Wynajmujemy komercyjnie lokale użytkowe znajdujące się w zasobie gminnym dla firm, instytucji, organizacji społecznych oraz mieszkańców miasta.

Zawieramy umowy najmu lokali użytkowych będących w zasobach lub zarządzie gminy Świętochłowice na podstawie złożonych wniosków w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach. O najem lokalu użytkowego mogą starać się przedsiębiorcy ze Świętochłowic, jak również spoza Świętochłowic, organizacje społeczne, urzędy i instytucje publiczne oraz partie polityczne.

 

Zobacz aktualne przetargi na lokale użytkowe »

Zobacz aktualne oferty najmu lokali użytkowych bez przetargu »

Zobacz aktualne oferty najmu lokali użytkowych w ramach projekty "LOKAL ZA ZŁOTÓWKĘ" »

 

 Zasady najmu lokali użytkowych w Świętochłowicach reguluje aktualnie obowiązująca uchwała w sprawie zasad najmu lokali użytkowych pozostających własnością Gminy Świętochłowice na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy


Wnioski o najem lokali użytkowych przyjmują pracownicy działu eksploatacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach, w pokoju nr 18 (poziom parteru) w siedzibie spółki przy ul. Tunelowej 2

nr. tel. w sprawie wniosków o najem lokali użytkowych: 32 346 08 54
adres e-mail w sprawie wniosków o najem lokali użytkowych: kontakt@mpglswietochlowice.pl

 

 

Menu

MPGL na Facebooku

MPGL Świętochłowice