www.mpglswietochlowice.pl

MGPL aktywny w spotkaniach Prezydenta z mieszkańcami

W tegorocznych spotkaniach Prezydenta miasta z mieszkańcami aktywny udział biorą również przedstawiciele naszej spółki odpowiadając na pytania mieszkańców. Pierwsze takie spotkanie odbyło się w Chropaczowie 1 października, w Szkole Podstawowej nr 5.

Za portalem Świony.pl prezentujemy jedną z wypowiedzi Prezesa MPGL Tomasza Lemańskiego:

- W niespełna rok w MPGL udało się w znacznym stopniu ustabilizować sytuację po stronie wydatkowania. Mamy niewielki procent wydatków, na które nie chcielibyśmy wydawać pieniędzy, a musimy to robić. Patrzymy w spółce na stronę przychodową i staramy się zapewnić sobie pieniądze, które pozwolą nam na realizowanie swoich statutowych celów - czyli dbanie o zasób mieszkaniowy.

- Staramy się nawiązać dialog z mieszkańcami i pomagać osobom, które mają problem z płaceniem czynszu. Obecnie mamy podpisanych 700 aktywnych ugód zawartych z mieszkańcami, które pozwalają wyjść z zadłużenia w spółce. To wychodzenie z zadłużenia czynszowego, to szansa dla nas na to, żebyśmy mogli coraz więcej pieniędzy przeznaczać na bieżące potrzeby remontowe - mówił Prezes Zarządu MPGL Tomasz Lemański.

 

 

 

Menu

MPGL na Facebooku

MPGL Świętochłowice