www.mpglswietochlowice.pl

Możliwość przedłużenia umowy o remont w związku z epidemią

MPGL w porozumieniu z Gminą Świętochłowice wprowadza kolejne udogodnienia w ramach pakietu pomocowego w mieście w stanie epidemii.

Szanowni klienci, w związku z trwającym stanem epidemii oraz utrudnieniami z nim związanymi, wychodząc Państwu naprzeciw, informujemy, iż osoby wykonujące remont lokalu mieszkalnego na podstawie umowy o wykonanie remontu i uzupełnienie wyposażenia technicznego mogą ubiegać się o przedłużenie terminu wykonania i odbioru prac w lokalu mieszkalnym, bez utraty kompensaty w czynszu.

Powyższe musi być poprzedzone złożeniem wniosku w przedmiotowym temacie, przesłanym drogą mailową na adres: info@mpglswietochlowice.pl lub złożonym do jednej ze skrzynek podawczych umieszczonych przy drzwiach wejściowych do ADM – ów, bądź do skrzynki przy wejściu do siedziby Spółki.

 

 

Menu

MPGL na Facebooku

MPGL Świętochłowice