www.mpglswietochlowice.pl

MPGL w projekcie rewitalizacji Lipin

MPGL czynnie bierze udział w pracach przygotowawczych do projektu rewitalizacji dzielnicy Lipiny. Przed nami kolejne etapy.

Informujemy, o kolejnych planowanych działaniach mieszczących się w projekcie rewitalizacji Lipin, który Gmina Świętochłowice będzie realizowała wraz z zarządem Województwa Śląskiego oraz z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Nasza spółka opracowała na potrzeby projektu zestaw precyzyjnych analiz dotyczących zasobów lokalowych i demografii Lipin, w podziale na 7 kwartałów tej dzielnicy. Na tej podstawie m.in. budowany będzie proces logistyczny działań rewitalizacyjnych.

W dniu wczorajszym, wraz z Posłem Markiem Wesołym, Prezydentem Świętochłowic Danielem Begerem oraz Wiceprezydentem Adamem Trzebinczykiem, wizytacji zasobów w kontekście przyszłej rewitalizacji Lipin dokonał także Prezes MPGL Tomasz Lemański.

O kolejnych działaniach MPGL w ramach projektu "Nowe Lipiny" będziemy Państwa informować na bieżąco.


MPGL w projekcie rewitalizacji Lipin MPGL w projekcie rewitalizacji Lipin MPGL w projekcie rewitalizacji Lipin

 

 

Menu

MPGL na Facebooku

MPGL Świętochłowice