www.mpglswietochlowice.pl

Obchodzimy jubileusz 70-lecia!

Dokładnie 70 lat temu, 13 lutego 1951 roku zarządzeniem Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Świętochłowicach powstał Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych. Decyzja ta była wynikiem upaństwowienia przedsiębiorstwa Zarząd Nieruchomości.

Przedsiębiorstwo powołane zostało Uchwałą Nr 22, jako rezultat posiedzenia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Świętochłowicach, odbytego w dniu 13 lutego 1951 roku w biurze Przewodniczącego Prezydium. Uchwała głosiła, że na podstawie art. 5 i art. 16 ustęp 2 pkt. 1 ustawy z dnia 20.03.1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. Ust. R.P. Nr 14, poz. 130), Prezydium Miejskiej Rady narodowej w Świętochłowicach na posiedzeniu w dniu 13 lutego 1951 r. postanowi upaństwowić z dniem 1 stycznia 1951 nowo utworzone przedsiębiorstwo zarządu nieruchomości przy Prezydium MRN w Świętochłowicach, pod nazwą Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.
 
MZBM od początku posiadało osobowość prawną, jak również z założenia miało prowadzić działalność opartą na zasadach rozrachunku gospodarczego. Na mocy tej uchwały osobą zarządzająca przedsiębiorstwem był dyrektor – kierownik, kierujący samodzielnie działalnością przedsiębiorstwa. Zarządzanie przedsiębiorstwem przez dyrektora odbywało się przy pomocy wice-dyrektora kierownika technicznego. Prace organizacyjne przy powołaniu nowo powstającego przedsiębiorstwo zlecono Wincentemu Gałuszce. Pierwszym dyrektorem MZBM został Feliks Lubojański, zaś finansowanie wstępnej fazy działalności przedsiębiorstwa (przede wszystkim w zakresie eksploatacyjnym) wziął na siebie Narodowy Bank Polski Oddział Świetochłowice.
Przedmiot i zakres działalności przedsiębiorstwa obejmowało administrowanie: budynkami mieszkalnymi – poniemieckimi, miejskimi oraz budynkami państwowymi. Ponadto budynkami Osiedla Robotniczego (ZOR), budynkami i lokalami użytkowymi, placami niezabudowanymi poniemieckimi, miejskimi, oraz państwowymi.
 
MZBM wydatnie zaznaczył swoją działalnością powojenną historię naszego miasta. To m.in. pracownicy tego przedsiębiorstwa w czynie społecznym budowali Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka".
 
W 2013 roku, po 62 latach działalności przedsiębiorstwa, jego dorobek i zadania w całości przejęła nowa spółka MPGL.
 
Rok 2021 jest dla nas rokiem jubileuszowym, jednym z najważniejszych w dotychczasowej historii. Zamierzamy w sposób szczególny go przepracować dla dobra naszego miasta. Już wkrótce poinformujemy Państwa o ambitnych planach, które MPGL zamierza w tym roku zrealizować.
Pracownikom naszej Spółki, jak również byłym pracownikom MZMB i MPGL składamy tą drogą najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania z okazji jubileuszu. Bez Was historia naszego przedsiębiorstwa nigdy nie została by napisana!

Obchodzimy jubileusz 70-lecia
Obchodzimy jubileusz 70-lecia
Obchodzimy jubileusz 70-lecia

 

 

Menu

MPGL na Facebooku

MPGL Świętochłowice