www.mpglswietochlowice.pl

Zmiana stawki czynszowej

Z pustego i MPGL nie wyremontuje…

 

Stan budynków komunalnych to jedna z największych bolączek Świętochłowic. Zmian w tej materii mieszkańcy oczekują od dekad. Aby przeprowadzać niezbędne remonty potrzebne są jednak spore nakłady finansowe.  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o. od trzech lat intensywnie pracuje nad tym, aby budynki były w coraz lepszym stanie. Tymczasem zobowiązania mieszkańców względem spółki to ok. 40 mln zł. Aby dalej inwestować, po 3 latach walki o odzyskanie należności oraz 7 latach zamrożenia wysokości stawki czynszowej, podjęta została decyzja o jej zmianie.

 

 

Choć nie jest to popularne, nie da się uniknąć aspektu finansowego, gdy mowa o budynkach komunalnych. Zwłaszcza, że rekordziści mają nieopłacone czynsze w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych! Tymczasem spółka ma związane ręce jeśli chodzi o największych dłużników, ponieważ od dwóch lat pozbawiona jest możliwości eksmisji takich lokatorów ze względu na przepisy związane z pandemią. Na szczęście coraz więcej najemców zdaje sobie sprawę z możliwych konsekwencji niepłaconych zobowiązań, od kosztownej windykacji, aż do eksmisji z zajmowanego lokalu. Od 2018 r. spółka zawarła ponad 2000 ugód o łącznej wartości ponad 10 mln zł, a mieszkańcy odpracowali należności o wartości przekraczającej 220 tys. zł.  

To jednak nie wszystkie działania mające na celu poprawę kondycji finansowej MPGL. Warto przypomnieć, że tylko w latach 2013-2018 kapitał zakładowy przedsiębiorstwa został podwyższony o 14,8 mln! W 2019 r. miasto z uwagi na program naprawczy nie przekazało spółce nawet złotówki. W latach 2020-2022 suma dokapitalizowań zamyka się kwotą ponad 10,4 mln zł! W praktyce oznacza to, że w ciągu niecałej dekady ponad 25 mln z miejskiego budżetu zamiast na inwestycje oraz bieżące funkcjonowanie miasta, przeznaczono na uzupełnienia braków w kasie MPGL spowodowanych… zadłużeniem mieszkańców, którzy nie mogą lub nie chcą regulować swoich zobowiązań.

Mimo trudności, świętochłowicki MPGL w ciągu ostatnich trzech lat przeprowadził prace remontowe, o których świętochłowiczanie mogli do tej pory tylko pomarzyć. Tylko w latach 2020-21 spółka po raz pierwszy w historii jej istnienia wyremontowała 45 klatek schodowych i 7 elewacji. Równie owocna okazała się współpraca z firmą Tauron Ciepło, dzięki której – również po raz pierwszy w historii Świętochłowic – uciepłowniono lokale mieszkalne łącznie w 24 klatkach! W tym czasie MPGL wyremontował ponad 140 dachów, w 49 budynkach wymienił instalację domofonową, a w 60 stolarkę okienną. Ponadto do 17 lokali dostarczone zostały nowe piece grzewcze, a w 18 budynkach doszczelniono kominy. Na bieżąco prowadzony jest też szereg drobnych prac – zgodnie ze zgłoszeniami mieszkańców. To jednak wciąż kropla w morzu potrzeb, biorąc pod uwagę zakres koniecznych do przeprowadzenia remontów. A jest ich sporo: Świętochłowicki MPGL zarządza i administruje:

  • 2521 komunalnymi lokalami mieszkalnymi (w budynkach gminnych), o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 110.510,61 m2 (w tym najem socjalny w liczbie 130 mieszkań),
  • 1321 komunalnymi lokalami mieszkalnymi (w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych), o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 63.094,08 m2,
  • 1503 lokalami mieszkalnymi (w budynkach prywatnych, w przymusowym zarządzie Spółki), o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 60.933,03m2 (w tym najem socjalny w liczbie 5 mieszkań).

Aby poprawiać jakość życia mieszkańców, ich bezpieczeństwo oraz komfort mieszkania, konieczne są kolejne inwestycje, dzięki którym budynki komunalne zaczną wreszcie spełniać współczesne standardy. W 2022 r. spółka planuje m.in. remont ponad 40 kolejnych klatek schodowych, 4 remonty elewacji, budowę 36 toalet w mieszkaniach, których najemcy do tej pory korzystali z WC zlokalizowanych na klatkach schodowych, montaż centralnego ogrzewania etażowego w 43 mieszkaniach oraz rozpocząć kompleksowy remont trzech kamienic zlokalizowanych w dzielnicy Lipiny. Mieszkańców ucieszy
z pewnością również planowana adaptacja jednego z budynków przy ul. Kubiny na potrzeby targowiska miejskiego, które dziś trudno nazwać wizytówką centrum naszego miasta.

Równolegle z realizowanymi od 3 lat działaniami mającymi na celu odzyskanie należności poprzez ugody, ratalną spłatę, odpracowanie długu czy przekwalifikowanie najmu na najem socjalny, podjęta została decyzja o podniesieniu maksymalnej stawki czynszu do kwoty 7,90 zł / m2. Decyzja o zmianie stawki bazowej podyktowana jest również rosnącymi cenami materiałów i usług budowlanych oraz innych usług związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami. Świętochłowiczanie będą płacić za mieszkanie w zasobach komunalnych mniej więcej tyle, co mieszkańcy Chorzowa i Rudy Śląskiej.

Warto pamiętać, że wielu z nich zapłaci mniej z uwagi na czynniki obniżające czynsz, związane przede wszystkim z lokalizacją i stanem budynków. Przypomnijmy, że do czynników mających wpływ na wysokość czynszu należy m.in.  brak instalacji c.o., gazu, WC, łazienki, mieszkanie na poddaszu lub w suterenie oraz powyżej 4 piętra bez windy. Uśredniona stawka czynszowa jest stanowczo niższa, niż bazowa i wynosi 6,32 zł/m2. Najemca mieszkania o powierzchni 50 m2 zapłaci średnio o 48 zł miesięcznie więcej, niż do tej pory.

Stawka czynszu za najem lokali socjalnych stanowić będzie natomiast 50% stawki najniższego czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Gminy Świętochłowice (5,14 zł), czyli 2,57 zł/m2

 

 

Stawka bazowa

%

Stawka uśredniona

stawka bazowa

6,70

100%

5,36 zł

podwyżka

1,20

18%

0,96

nowa stawka bazowa

7,90

82%

6,32

 

Dla porównania czynsz w mieszkaniu spółdzielczym w Świętochłowicach to ok. 15 zł/m2. Członkowie wspólnot mieszkaniowych płacą ok. 7,50 zł/m2 (dotyczy to wykupionych mieszkań!), natomiast osoby mieszkające w lokalach prywatnych ok. 20-30 zł m2.

Warto przy tym podkreślić, iż zmiana stawek dotyczy ok. 20% mieszkańców Świętochłowic – tylu bowiem wynajmuje mieszkania komunalne. Pozostali świętochłowiczanie to członkowie wspólnot mieszkaniowych i właściciele nieruchomości prywatnych (36%) oraz członkowie spółdzielni mieszkaniowych (44%). Podsumowując: zmiana stawek dotyczy ok. 2,5 tys. lokali, w których łącznie mieszka ok. 9 tys. osób.

Szacunkowe wyliczenia dotyczące zmiany wysokości opłat miesięcznych dla mieszkań o metrażu 50 i 25 m2 zawiera poniższa tabela:

 

 

stawka bazowa

stawka uśredniona

powierzchnia mieszkania (m2)

50

25

50

25

aktualna miesięczna wysokość czynszu

335,00 zł

167,50

268,00

134,00

wzrost miesięczny wysokości czynszu

60,00

30,00

48,00

24,00

nowa miesięczna wysokość czynszu

395,00

197,50

316,00

158,00

 

Mieszkańcy Świętochłowic, którzy ze względu na niskie dochody obawiają się konsekwencji podwyżek, mogą skorzystać z szeregu możliwości pozwalających zmniejszyć koszty utrzymania mieszkań oferowanych w ramach systemu pomocy społecznej oraz przez spółkę:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wnioski rozpatruje Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach.

 

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł dodatek nie przysługuje.

Dodatek mieszkaniowy

To świadczenie pieniężne wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

 

Mogą się starać o niego najemcy posiadający umowy najmu oraz osoby, które zajmują lokal bez tytułu prawnego, oczekując np. na lokal zamienny lub socjalny. Może być wykorzystany na spłatę zobowiązań wynikających z zaległości mieszkaniowych. Po rozpatrzeniu wniosku OPS przekazuje środki z dodatku bezpośrednio do MPGL.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o.

Ugoda i ratalna spłata zaległości

 

Ugoda gwarantuje możliwość dalszego zamieszkiwania w swoim lokalu.  Zaległość wraz z odsetkami zostaje rozłożona na korzystne raty nawet na okres 36 miesięcy. Z chwilą podpisania ugody zostaje wstrzymane naliczanie odsetek. Regularne, miesięczne opłaty za lokal mieszkalny wraz z ratą ugody gwarantują najemcy możliwość wyjścia z zadłużenia.

 

Mediacje

 

To doskonała alternatywa wobec postępowań sądowych, które często trwają latami, a ich koszty znacznie zwiększają zadłużenie. Efektem finalnym jest ugoda zawarta przez wierzyciela i dłużnika przed mediatorem, która jest jednocześnie tytułem egzekucyjnym po zatwierdzeniu go przez sąd. Każdy klient jest obsługiwany indywidualnie, adekwatnie do sytuacji materialnej, rodzinnej, możliwości skorzystania z pomocy OPS, stosowania ulg czy odpracowania zaległości czynszowej.

Odpracowanie zaległości

 

Osoby dysponujące czasem i chęcią do pracy, mogą swoje zadłużenie odpracować przy drobnych  pracach remontowych lub porządkowych w zasobie komunalnym gminy.

Wniosek o zawarcie specjalnej umowy przyjmują administracje terenowe, które po pozytywnym rozpatrzeniu ustalają z zainteresowanym czas i zakres prac do wykonania.  Ta forma uregulowania swoich zobowiązań jest korzystna dla obu stron, bez żadnego szwanku dla wizerunku najemcy.

Przekwalifikowanie na najem socjalny

Jedną z form pomocowych, w celu dostosowania poziomu płatności za lokal mieszkalny jest przekwalifikowanie umowy najmu na umowę najmu socjalnego lokalu zgodnie z nowelizacją Ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy z 2019 r.

W tym celu należy złożyć w siedzibie Spółki lub drogą elektroniczną wniosek wraz z załącznikami, którymi są oświadczenie o dochodach oraz protokół stanu technicznego lokalu mieszkalnego.

 

 

Menu

MPGL na Facebooku

MPGL Świętochłowice