www.mpglswietochlowice.pl

Uwaga na zagrożenia pożarowe i zatruciem CO

Przypominamy najważniejsze zasady oraz wyciąg z przepisów, które dotyczą zagrożeń pożarowych i zatruciem CO

Jesteśmy już w okresie sezonu grzewczego, w większości mieszkań zasobu ogrzewanie lokali prowadzone jest za pomocą pieców węglowych, w pewnej części również za pomocą gazu ziemnego. Apelujemy do wszystkich o przestrzeganie przepisów, a szczególnie o natychmiastowe zgłaszanie wszelkich potencjalnych zagrożeń.

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń o ulatnianie się tlenku węgla, lub zapalenie się sadzy w kominie - prosimy o natychmiastowe powiadomienie jednostki Państwowej Straży Pożarnej lub o kontakt z numerem alarmowym 112. Prosimy również o otwarcie okien w celu zapewnienia wentylacji i opuszczenie lokalu mieszkalnego.

W przypadku zauważenia problemów technicznych z instalacjami w Państwa lokalach mieszkalnych lub w budynku - prosimy o natychmiastowy kontakt ze stosowną administracją terenową lub o wysłanie zgłoszenia problemu z naszego formularza na stronie MPGL -

Wszelkie nie zgłoszone usterki mogą mieć bardzo tragiczne skutki, gdyż grożą zatruciem czadem. Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego instalacje są sprawdzane i – jeśli trzeba – remontowane. Mróz może jednak zrobić swoje. Z powodu niskich temperatur często dochodzi do ich rozszczelniania. O wątpliwościach i podejrzeniach należy natychmiast powiadomić MPGL. Generalnie, wszelkie usterki należy eliminować jak najszybciej, zanim przerodzą się w duże uszkodzenia.


Ważne informacje o zagrożeniach pożarowych i zatruciem CO Ważne informacje o zagrożeniach pożarowych i zatruciem CO Ważne informacje o zagrożeniach pożarowych i zatruciem CO Ważne informacje o zagrożeniach pożarowych i zatruciem CO Ważne informacje o zagrożeniach pożarowych i zatruciem CO Ważne informacje o zagrożeniach pożarowych i zatruciem CO Ważne informacje o zagrożeniach pożarowych i zatruciem CO Ważne informacje o zagrożeniach pożarowych i zatruciem CO Ważne informacje o zagrożeniach pożarowych i zatruciem CO Ważne informacje o zagrożeniach pożarowych i zatruciem CO Ważne informacje o zagrożeniach pożarowych i zatruciem CO Ważne informacje o zagrożeniach pożarowych i zatruciem CO Ważne informacje o zagrożeniach pożarowych i zatruciem CO Ważne informacje o zagrożeniach pożarowych i zatruciem CO Ważne informacje o zagrożeniach pożarowych i zatruciem CO Ważne informacje o zagrożeniach pożarowych i zatruciem CO

 

 

Menu

MPGL na Facebooku

MPGL Świętochłowice