www.mpglswietochlowice.pl

Zakończenie abolicji czynszowej dla Przedsiębiorców

W związku z Zarządzeniem Nr 217/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 17 maja 2022r. w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 214/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 18 marca 2020r. w sprawie szczególnej formy udzielania pomocy dla przedsiębiorców poprzez wprowadzenie zwolnienia i zmniejszenia czynszu najmu lokali użytkowych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie objętym ograniczeniami, z dniem 17 maja 2022r. zakończyliśmy program szczególnej formy udzielania pomocy dla przedsiębiorców prowadzących działalność w lokalach użytkowych wynajmowanych od Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o.

 

 

Menu

MPGL na Facebooku

MPGL Świętochłowice