www.mpglswietochlowice.pl

Przetarg na lokale użytkowe odwołany

Ze względu na wprowadzone obostrzenia związane z pandemią koronawirusa odwołujemy przetarg ustny nieograniczony z dnia 31 marca 2021 r.

Ze względu na wprowadzone obostrzenia związane z pandemią koronawirusa odwołujemy przetarg ustny nieograniczony z dnia 31 marca 2021 r.

 

Ogłoszenie kolejnego przetargu umieszczone zostanie na tablicy ogłoszeń Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Spółka z o.o. ul. Tunelowa 2, 41-600 Świętochłowice,

w siedzibach wszystkich administracji, a także Urzędu Miejskiego ul. Katowicka 54 oraz na naszej stronie internetowej mpglswietochlowice.pl

 

Wadium wpłacone przez osoby zainteresowane przystąpieniem do przetargu podlega zwrotowi.

 

 

Menu

MPGL na Facebooku

MPGL Świętochłowice