www.mpglswietochlowice.pl

Naliczenia za odpady komunalne

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o. informuje, że z dniem 01.10.2022r. wchodzą w życie uchwały Rady Miejskiej nr LX/476/22, nr LX/477/22, nr LX/478/22 dotyczące Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

W związku z powyższym w celu skorygowania naliczeń za odpady komunalne prosimy o niezwłoczne złożenie nowych „Oświadczeń dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi”:

- w Dziale Eksploatacji przy ul. Tunelowej 2 w Świętochłowicach – dot. Najemców lokali użytkowych;

- w ADM 1 przy ul. Bytomskiej 22 w Świętochłowicach – dot. Właścicieli lokali użytkowych.

 

Z uwagi na obowiązujące wymogi, w oświadczeniu należy wybrać wielkość pojemnika/worka każdej z frakcji.


 

 

Menu

MPGL na Facebooku

MPGL Świętochłowice