www.mpglswietochlowice.pl

Bez długu mieszka się lepiej - daj sobie pomóc!

Jedną z podstaw dobrej kondycji finansowej każdego miasta jest stabilność przychodów w sektorze mieszkań komunalnych. Cieszy fakt, że świadomość społeczna w tym zakresie ciągle rośnie i mieszkańcy wiedzą, że z obowiązku płacenia za zajmowany lokal trzeba się wywiązywać. Coraz więcej mieszkańców zdaje sobie również sprawę, że przypadku przejściowych problemów finansowych istnieje wiele możliwości, aby przyjąć pomoc i wyjść z zadłużenia. Perspektywy są korzystne, widać dobrą wolę po stronie miasta, dlatego może być jeszcze lepiej.


Daj sobie pomóc i podejmij współpracę


Mieszkanie w zadłużonym lokalu bywa uciążliwe dla każdego najemcy, nie tylko dlatego, że dług cały czas pozostaje w świadomości dłużnika, ale także dlatego, że bardzo często mieszkanie można po prostu stracić. Pierwszym krokiem do porozumienia zawsze jest rozmowa. Nie warto czekać na odpowiedni moment, nie warto również przesadnie się jej obawiać. Warto działać tu i teraz. W Świętochłowicach funkcjonuje wiele możliwości rozwiązania problemu z zadłużonym lokalem, trzeba tylko chcieć z nich skorzystać aby uchronić siebie i swoich bliskich od utraty mieszkania. W Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Lokalowej czeka na Państwa wiele korzystnych form pomocy, dzięki którym każdy z Państwa będzie mógł pozbyć się uciążliwego balastu i zachować swoje mieszkanie.


Ugoda buduje!


Pierwszą i najważniejszą formą pomocy jest zawarcie ugody, która gwarantuje każdemu najemcy możliwość dalszego zamieszkiwania w swoim lokalu. Zaległość wraz z odsetkami zostaje rozłożona na korzystne raty nawet na okres 36 miesięcy, należy jednak pamiętać, aby od chwili podpisania ugody regularnie opłacać bieżące rachunki. Każdego roku podpisywanych jest kilkaset ugód, a w ostatnich miesiącach widać wyraźną tendencję zwyżkową. Oznacza to, że coraz więcej najemców zdaje sobie sprawę z możliwych konsekwencji, kosztownej windykacji, aż do możliwej eksmisji z zajmowanego lokalu. Masz zobowiązania mieszkaniowe? Zależy Ci na stabilnej sytuacji mieszkaniowej? Chcesz uchronić swoich bliskich przed utratą mieszkania? Nie zwlekaj! Jak najszybciej skontaktuj się z działem windykacji MPGL i umów się na zawarcie swojej ugody.


Zyskaj dodatek mieszkaniowy lub najem socjalny


Najemcy, którzy ze względu na niski poziom dochodów, nie są w stanie na bieżąco regulować swoich rachunków mieszkaniowych z uwagi na ich wysokość, oraz osoby mające zaległości mieszkaniowe mogą podjąć starania o uzyskanie specjalnej pomocy finansowej w formie dodatku mieszkaniowego. Dodatek jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. O przyznanie dodatku mogą starać się zarówno najemcy posiadający umowy najmu, jak również Ci, którzy zajmują lokal bez tytułu prawnego, oczekując np. na lokal zamienny lub socjalny. Warto wiedzieć, że uzyskanie dodatku mieszkaniowego może być wykorzystane również na spłatę zobowiązań wynikających z zaległości mieszkaniowych. Wnioski rozpatruje Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, który po pozytywnej weryfikacji, rozpoczyna przekazywanie środków z dodatku bezpośrednio do MPGL. Inną możliwością jest przekwalifikowanie umowy najmu na umowę najmu socjalnego zgodnie z tegoroczną nowelizacją Ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy. Osoby zainteresowane zmianą swojej umowy na najem socjalny

zapraszamy do kontaktu z MPGL.


Bez długu wykupisz swoje mieszkanie za ułamek wartości!


Niezależnie od przyczyny zadłużenia, wielu najemców wkrótce będzie miało możliwość wykupienia najmowanego mieszkania komunalnego z bardzo dużą bonifikatą. Rada Miejska Świętochłowic uchwaliła bowiem nowe zasady sprzedaży mieszkań na rzecz ich najemców w niezwykle atrakcyjnej ofercie, z bonifikatą 85%. Oznacza to, że mieszkanie będzie można wykupić zaledwie za 15% wartości. Jednak aby to się mogło stać, na kartotece zainteresowanego najemcy nie mogą pozostawać zaległości, wystarczy, że na 7 dni przed złożeniem w Urzędzie Miejskim wniosku o wykup zaległości te zostaną spłacone. Posiadanie własnego mieszkania niesie za sobą same korzyści, dlatego już dziś wiemy, że popyt na wykup mieszkań z bonifikatą w Świętochłowicach jest bardzo duży. Nie pozostawaj w tyle! Jeśli posiadasz zaległości mieszkaniowe – spłać je, a następnie zostań właścicielem, swojego mieszkania!


Nie masz środków? Odpracuj swój dług!


Wiemy, że nie każdy ma możliwość natychmiastowej spłaty zadłużenia, lecz i tutaj znajdzie się rozwiązanie, gdyż długi mieszkaniowe można w Świętochłowicach odpracować. Osoby dysponujące czasem i chęcią do pracy, mogą swoje zadłużenie odpracować przy drobnych pracach remontowych lub porządkowych w zasobie komunalnym gminy. Wniosek o zawarcie specjalnej umowy przyjmują administracje terenowe, które po pozytywnym rozpatrzeniu ustalają z zainteresowanym czas i zakres prac do wykonania. Warto mieć na uwadze, że ta forma uregulowania swoich zobowiązań jest korzystna dla obu stron, bez żadnego szwanku dla wizerunku najemcy.


Kiedy nie stać Cię na spłatę – zamień lub oddaj mieszkanie


W szczególnych przypadkach, gdy nie ma perspektyw do spłaty swojego zadłużenia warto przemyśleć możliwość zamiany mieszkania na inne - o mniejszym metrażu lub niższym standardzie, lub po prostu o oddanie mieszkania z powrotem do zasobu gminy. Pierwsza opcja umożliwi przekazanie lokalu innemu najemcy, gwarantującemu regularne opłacanie rachunków, druga z kolei spowoduje, że osobie zadłużonej nie będą naliczały się kolejne rachunki powodując dalszy wzrost zadłużenia. W obu przypadkach warto zawczasu skontaktować się z zarządcą.


Przezorny zawsze ubezpieczony


Widmo utraty mieszkania, poprzez wypowiedzenie umowy najmu, prowadzenie kosztownych windykacji, naliczanie odszkodowań i docelowo eksmisję z zajmowanego lokalu jest niestety bardzo prawdopodobne, zwłaszcza w obliczu aktualnej sytuacji finansowej gminy. Brak pieniędzy, które nie trafiają do kasy skutecznie uniemożliwia prowadzenie remontów, odzysk pustostanów czy też budowę nowych mieszkań. Dziś możemy jednoznacznie potwierdzić, że w Świętochłowicach znacznie zwiększy się ilość prowadzonych postępowań oraz ilość zaplanowanych eksmisji, w tym również do lokali i pomieszczeń tymczasowych znajdujących się poza miastem. Tym bardziej zachęcamy wszystkich najemców posiadających zadłużenie mieszkaniowe do podjęcia działań zmierzających do polubownego załatwienia swoich spraw. Wyznacznikiem kondycji miejskich finansów jest m.in. rzetelność we wnoszeniu opłat przez jego mieszkańców. Warto o tym pamiętać szczególnie dziś, gdy nie ma już możliwości dalszego przeciągania w czasie niezapłaconych należności i roszczeń

We wszystkich sprawach związanych z zadłużeniem lokali mieszkalnych i użytkowych prosimy o kontakt z działem windykacji MPGL.

tel.: 32 346 08 62,  32 346 08 60

 

 

Menu

MPGL na Facebooku

MPGL Świętochłowice