www.mpglswietochlowice.pl

Wykaz budynków, w których możesz wykupić mieszkanie

Do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych przeznaczone są lokale stanowiące własność Gminy Świętochłowice, z wyjątkiem lokali:

  • w budynkach przeznaczonych do remontu ze względu na zagrożenia wynikające ze złego stanu technicznego budynków,
  • w budynkach przeznaczonych do wyburzenia lub likwidacji,
  • w budynkach przeznaczonych do sprzedaży,
  • w budynkach, w których przewidywana jest zmiana funkcji lub przeznaczenia,
  • w budynkach wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków;
  • w budynkach w ramach najmu socjalnego;
  • wynajętych za czynsz wolny w ramach przetargów na wysokość stawki czynszowej;
  • w budynkach, w których stwierdzono nieprawidłowy stan geodezyjny lub prawny nieruchomości;
  • w budynkach, w których toczy się postępowanie dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości;
  • w budynkach, do których tytuł najmu przysługuje osobom, które uprzednio nabyły od Gminy Świętochłowice inny lokal mieszkalny z zastosowaniem bonifikaty (dotyczy także małżonków nie będących w rozdzielności majątkowej z najemcą).

 

 

 

Menu

MPGL na Facebooku

MPGL Świętochłowice