www.mpglswietochlowice.pl

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU - KIA K2700 II

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

 

 

Spółka – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Tunelowej 2, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000470158, ogłasza sprzedaż:

Lp.

Nazwa przedmiotu

Cena minimalna w zł netto

Uwagi

 

Kia K2700 II

3 658,54 

Zdjęcie i opis w załączniku

 

Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie i akceptacja „Regulaminu sprzedaży”.

 

Wszelkich informacji związanych z przedmiotami przeznaczonymi do sprzedaży udzielają pracownicy Zakładu Remontowego pod nr telefonu: 32 346 08 53.

Oględzin samochodu można dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 12:00 lub w innym czasie uzgodnionym z Pracownikiem Zakładu Remontowego Panią Magdaleną Przełożny pod nr telefonu: 572-327-202.

Kupujący zobowiązany jest do odbioru zakupionego przedmiotu na własny koszt, własnym transportem i załadunkiem.

 

Sprzedający oświadcza, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty gwarancją. Kupujący akceptuje ich stan poprzez złożenie oferty zakupu.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT ZAKUPU: do 31 stycznia 2022 r. do godziny 10:00.


 

 

Menu

MPGL na Facebooku

MPGL Świętochłowice