www.mpglswietochlowice.pl

Przekwalifikowanie na najem socjalny

Jedną z form pomocowych, w celu dostosowania poziomu płatności za lokal mieszkalny jest przekwalifikowanie umowy najmu na umowę najmu socjalnego lokalu zgodnie z nowelizacją Ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy z 2019r.

W tym celu należy złożyć w siedzibie Spółki lub drogą elektroniczną wniosek wraz z załącznikami, którymi są oświadczenie o dochodach oraz protokół stanu technicznego lokalu mieszkalnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Eksploatacji 32 346 08 72 lub Dziale Windykacji.

 

 

Menu

MPGL na Facebooku

MPGL Świętochłowice