www.mpglswietochlowice.pl

Procedura aktywacji IOK

Procedura aktywacji konta dostępu do Internetowej Obsługi Kontrahenta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. 

  1.  Kontrahent Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. wypełnia wniosek w formie formularza dostępnego on-line na stronie www.mpglswietochlowice.pl. Wniosek można również złożyć w formie tradycyjnej. Wzór takiego wniosku można pobrać ze strony internetowej TUTAJ lub odebrać w Administracjach. Wypełnienie wniosku równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Internetowej Obsługi Kontrahenta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o.
  2. Po kliknięciu na odnośnik, wcześniej wypełniony wniosek, przesyłany jest drogą elektroniczną do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. Wniosek tradycyjny należy składać w Administracji.
  3. Jeżeli spełnione są wszystkie wymagania dotyczące aktywacji konta, Kontrahent otrzymuje informację zwrotną na adres e-mail o założeniu i aktywacji konta.
  4. Kontrahent odbiera dokument z pierwotnym hasłem dostępu osobiście w odpowiedniej Administracji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. Świętochłowice za okazaniem dowodu tożsamości. Odbiór dokumentu potwierdza własnoręcznym podpisem.
  5. Dokument można odebrać w godzinach pracy Spółki tj. poniedziałek w godzinach od 7:00 do 17:00, wtorek-czwartek w godzinach od 7:00 do 15:00 oraz piątek od 7:00 do 13:00.
  6. Po zalogowaniu się do serwisu Kontrahent zobowiązany jest do zmiany hasła pierwotnego, nadanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o., na własne. Hasło musi mieć długość 8 – 12 znaków, zawierać małe i duże litery, cyfry oraz znaki specjalne (np. „!”, „#”, „$” itp.).
  7. Dokument z hasłem pierwotnym należy zachować. Będzie on wykorzystany w przypadku zgubienia/zapomnienia hasła użytkownika bądź w przypadku blokady konta Internetowej Obsługi Kontrahenta.

 

 

Menu

MPGL na Facebooku

MPGL Świętochłowice